Ekologie

 

Laky a aditiva, které používáme při zušlechťování tiskových archů, splňují požadavky evropské normy EN 71 3. díl “Migrace určených prvků” a jsou vyráběny bez přísad těchto látek a prvků:

  • Těžké kovy jako olovo, kadmium, rtuť, antimon, arsen, barium, selen a jejich sloučeniny
  • Chlorované polyfenyly
  • Fluorchlorovodíky
  • formaldehydy
  • Ftaláty – změkčovadla – DEPH, DBP, BBP, DINP, DODP, DNOP